Na czym polega dobry audyt IT

Na czym polega dobry audyt IT

Audyty informatyczne to działanie konieczne zarówno dla dużych firm, jak i mniejszych organizacji. Kluczową ich rolą jest zapewnienie bezpieczeństwa, zapewniającego ochronę wrażliwych danych oraz weryfikacja sprawności funkcjonowania całości infrastruktury IT. Dzięki takiej praktyce firma eliminuje ryzyko poważnych incydentów oraz przestojów, skutkujących znaczącymi stratami finansowymi oraz nadszarpnięciem swojej reputacji w oczach klientów i partnerów biznesowych.

Rodzaje audytów

Zasadniczo istnieją cztery rodzaje audytów informatycznych.

  • Legalność oprogramowania – zadaniem audytu jest przegląd za­so­bów opro­gra­mo­wa­nia, wykorzystywanych i po­sia­da­nych li­cen­cji, zniwelowanie przypadkowego użyt­ko­wa­ne­go nie­le­gal­ne­go opro­gra­mo­wa­nia oraz opty­ma­li­za­cja kosz­tów.
  • Sprzę­t – taki audyt polega na kon­fi­gu­ra­cji sta­cji ro­bo­czych oraz ser­we­rów poprzez uru­cho­mie­nie na każ­dym kom­pu­te­rze od­po­wied­nie­go pro­gra­mu in­wen­ta­ry­zu­ją­ce­go, precyzyjnie opi­su­jącego jego kom­po­nen­ty. W wyniku takiej kontroli mogą pojawić się wnioski odnośnie wymiany bazy sprzętowej lub zakupu określonych podzespołów.
  • Bez­pie­czeń­stwo in­for­ma­cji – jest to całościowa ana­li­za bez­pie­czeń­stwa baz da­nych prze­twa­rza­nych przez firmę, po­li­ty­ki bez­pie­czeń­stwa in­for­ma­cji, za­rzą­dza­nia ry­zy­kiem oraz planów za­cho­wa­nia cią­gło­ści dzia­ła­nia.
  • Infrastruktura sieciowa – przegląd i sprawdzenie routerów, switchy, kanałów VPN oraz zabezpieczeń zewnętrznych mających wpływ na bezpieczeństwo sieciowego.

 

Warto mieć na uwadze, że praktycznie nie ma całkowicie bezpiecznych systemów informatycznych. W sferze IT cały czas zachodzi rozwój, pojawiają się zmiany, niektóre rozwiązania tracą swoją wydajność. Ta dynamika sprzyja niestety powstawaniu słabych punktów w systemach, które chętnie są wykorzystywane przez osoby lub organizacje nastawione na wnikanie do zasobów firm. I właśnie celem cyklicznych audytów jest wyszukiwanie luk w systemie, wyłapywanie potencjalnych zagrożeń oraz przygotowanie procedur na wypadek sytuacji kryzysowej. Audyt pozwala też na zaplanowanie zmian zabezpieczeń oraz wydatków związanych z modernizacją infrastruktury IT.

 

Symulacje zdarzeń awaryjnych

Jeżeli istnieje taka potrzeba lub zlecający wyrazi chęć, możliwe jest w ramach audytu bezpieczeństwa przeprowadzenie symulacji określonego ataku. W tym celu stosuje się testy penetracyjne, polegające na kontrolowanym ataku na infrastrukturę bezpieczeństwa IT firm oraz socjotechniczne próby wyłudzenia danych od jej pracowników. W ramach audytu możliwe jest także sprawdzenie ciągłości działania. Taki test ma za zadanie określenie długości przerwy w wyniku nagłego nieprzewidzianego zdarzenia oraz wskazanie zdolności do jak najszybszego wznowienia normalnego funkcjonowania systemu IT firmy.   

 

Jak często audytować?

Z zachowaniem odpowiednich proporcji audyty IT można porównać do serwisowania samochodu. Potrzebne jest działania cykliczne, kontrole określonych krytycznych obszarów funkcjonowania systemu, wymiany podzespołów/sprzętu itd. Dobrą praktyką jest korzystanie z tego samego dostawcy usług audytorskich, chyba że firma dysponuje własnym w pełni kompetentnym działem IT. Znajomość specyfiki działania firmy, rodzaj przechowywanych i przetwarzanych danych, rodzaje zabezpieczeń, stan infrastruktury technicznej czy nawet demografia personelu to czynniki, które należy dobrze poznać i mieć na uwadze przy każdorazowym audycie. Regularnie audytujący podmiot będzie w stanie określić odpowiednią częstotliwość działań kontrolnych. Możliwe jest też częstsze wybiórcze sprawdzanie wybranych obszarów infrastruktury IT, które są szczególnie wrażliwe na różne zachwiania stabilności działania. W dużych organizacjach pierwotny audyt systemu może potrwać nawet kilka tygodni.

 

Jeśli nurtują Was określone kwestie związane z audytami IT lub dostrzegacie potrzebę wdrożenia takiej procedury, zachęcam do kontaktu.

 

tel. 501-387-314
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  601 075 076

Telefon

Administracja biuro@ckz.pl
tel. 697 777 687

Dział Handlowy: ewa.piekart@ckz.pl  tel. 501 387 314

Dział Serwisu: serwis@ckz.pl
tel. 601 075 076 

Lokalizacja

Biuro, sklep i serwis komputerowy
Warszawa, ul. J. Kochanowskiego 23
Dojazd i lokalizacja

Godziny otwarcia:
Pn-Pt. 9:00-18:00