Polityka cookies

Polityka prywatności plików cookies

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.ckz.pl i usług oferowanych przez CKZ Ewa Piekart. 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest CKZ Ewa Piekart, Kochanowskiego 23, 01‑864 Warszawa, NIP 821-145-49-95, REGON 712347899 zwany dalej Administratorem.
 2. Kontakt do Administratora: ul. Kochanowskiego 23, 01-864 Warszawa,
  +48 22 639 80 93, +48 601 075 076, e-mail: biuro@ckz.pl
 3. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji usług lub sprzedaży towarów.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda wyrażona poprzez wysłanie do CKZ e-maila lub nawiązanie kontaktu w innej formie..
 5. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 6. Administrator nie przetwarza danych osobowych szczególnych kategorii tzw. danych wrażliwych.
 7. Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu jak najlepszego wykonywania działalności i nie będą udostępniane nieupoważnionym osobom trzecim z poza przedsiębiorstwa CKZ zgodnie z obowiązującym w Polsce prawie.
 9. Wyrażając zgodę w powyższy sposób, wyrażają Państwo tym samym zgodę na przetwarzanie przez Administratora lub jego kontrahentów danych osobowych potrzebnych do realizacji zamówienia oraz do wykorzystania danych kontaktowych do komunikacji w celach najlepszej realizacji usług.
 10. Administrator ma prawo przetwarzać Państwa dane osobowo w celu proponowania najlepszych nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych oraz do kontaktów wynikających z relacji ogólnospołecznych. Zgoda ta może być w każdej chwili cofnięta poprzez stosowne poinformowanie Administratora.
 11. Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe bez osobnej zgody jeżeli wymagają tego obowiącujące w Polcsce przepisy prawa.
 12. Posiadają Państwo prawo do:
  • upoważnienia innej osoby do dowiadywania się o stan realizacji usług,
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z obowiazującym w Polsce prawem i ewentualnych ich aktualizacji.
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania niezgodnego z wyrażoną zgodą i obowiazującym w Polsce prawem,
  • przenoszenia danych zgodnie z obowiazującym w Polsce prawem,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych z wyjątkiem sytuacji określonych w obowiązującym w Polcse prawie.
 13. Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z wymogami rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE i prawa polskiego.
 14. Administrator dołoży wszelkich możliwych do zastosowania starań, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich. W tym zakresie stosowane są organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na odpowiednim poziomie CKZ.
 15. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym odbiorcom. Administrator może powierzyć dane innemu podmiotowi, jeżeli jest to niezbędne do najlepszej realizacji zlecenia. Dane te mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa i za Państwa zgodą.
 16. Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności.
 17. Administrator może używać plików cookies, kiedy użytkownik korzysta z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu internetowego Administratora. Pliki cookies, które mogą zostać użyte na stronach internetowych serwisu są skojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera - użytkownik jest anonimowy (bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika). Są to informacje zapisywane przez serwer Administratora na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przez serwer Administratora przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.
 18. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu Administratora. Administrator może także umieszczać pliki cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników w serwisie. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookie na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika w przeglądarce). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe" lub podobnej. Wyłączenie opcji akceptowania plików cookies przez użytkownika w swojej przeglądarce - zablokowanie, monitowanie ich może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Administratora.
 19. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce Prywatności w przypadku zmiany obowiązującego prawa.

  601 075 076

Telefon

Administracja biuro@ckz.pl
tel. 697 777 687

Dział Handlowy: ewa.piekart@ckz.pl  tel. 501 387 314

Dział Serwisu: serwis@ckz.pl
tel. 601 075 076 

Lokalizacja

Biuro, sklep i serwis komputerowy
Warszawa, ul. J. Kochanowskiego 23
Dojazd i lokalizacja

Godziny otwarcia:
Pn-Pt. 9:00-18:00